Bratsberg / Prosjekter / Klosterøya, Skien

Klosterøya, Skien

Klosterøya er kanskje norges beste eksempel på rask omstilling. En stort industriområde med nedlagte fabrikkbygg fra Unions papirproduksjon er transformert til ny bydel med spektakulære boliger og nytt næringsliv i Skien.

Bratsberg overtok og fortsatte utvikling av Klosterøya i 2011.

Vannrensanlegg ble karakteristiske leiligheter

Skiens mest karakeristiske boligstrøk med 100 leiligheter er bygd i og rundt et biologisk vannrensanlegg. Det industrielle preget er bevart sammen med Marit Benthe Norheims 5 gigantiske “gallionsskulpturer” i betong som smykker byggene. Gammelt og nytt er kombinert på en god måte.

Fikk pris for næringbygg

Bratsbergs 7 næringsbygg i Klosterøya Næringspark er fylt opp av nye bedrifter og arbeidsplasser. Gründere, It-selskaper, rådgivere, kultur, media, trening og helsevirksomheter liker seg her. Alle byggene er rehabiliterte og bevarte industribygg bygd om for næringsliv. Bratsberg fikk Skien Kommunes bevaringspris for Hollenderiet i 2019.

Motor for sentrumsutviking

På Klosterøya er Skien videregående skole, Teater Ibsen, Spriten Kunsthall og Atelierfellesskap etablert og flere boligutbygginger på Klosterøya Vest og nordre del av øya pågår. Klosterøya er en del av Skiens pågående byutviklingsprosjekt og planer for nye store boligutbygginger rundt vannspeilet i byen. Skien Kommune , Bypakke Grenland og flere planlegger gang- og sykkelbroforbindelser Bryggevannet rundt for å koble sentrumsområdene Klosterøya og Skien tettere sammen.

Property:Eiendom:

Bydelsutvikling - bolig og næring

Address:Adresse:

Klostergata 33 3732 Skien

Latest from Bratsberg

Har du fått med deg

Skriv inn ditt søk og trykk enter

Oversiktbilde av Klosterøya Næringspark