Bratsberg / Brua vil bidra til 650 nye arbeidsplasser på Klosterøya

Brua vil bidra til 650 nye arbeidsplasser på Klosterøya

Petter Øygarden har nettopp uttalt seg i mediene om hvilken betydning Bryggevann-brua vil ha for Skien by. Brua har vært et prioritert tiltak i handlingsprogrammet for Skien 2020, men det foreligger enda ikke et vedtak om byggestart. Dette påvirker forutsigbarheten til aktørene som ønsker å utvikle byen til glede og nytte for byens innbyggere.

Forutsigbarhet er nødvendig for å kunne satse.

Bryggevann-brua medvirker til det langstrakte gang- og sykkelveinettet “Bryggevannet rundt” og blir dermed til glede for mange turgåere. Et forlenget gang- og sykkelveinett kan medføre at inngrodde vaner endres, og at flere velger å ferdes inn og ut av Skien sentrum uten motorkjøretøy som fremkomstmiddel. Resultatet av dette blir et betydelig mer harmonisk og trafikkvennlig sentrum.

Brua vil videre koble Skiens bydeler sammen og skape et økt folkeliv ved at det finnes flere alternative ruter å ferdes. Den vil samtidig øke byggeaktiviteten og igangsette et utbyggingsprosjekt på Klosterøya som gir 650 nye kontorarbeidsplasser. Dette påvirker den lokale sysselsettingen og skaper aktivitet i det private næringslivet i Skien by.

Bratsberg har lagt til grunn brua som en forutsetning for byggestart av de 650 nye kontorarbeidsplassene.

Klosterøya har i dag et mangfoldig næringsliv med flere veletablerte virksomheter og Skien Videregående skole som huser om lag 1.000 elever. Bryggevann-brua vil medføre at Klosterøya og resten av bykjernen fremstår som et samlet og kompakt sentrum med et yrende folkeliv og aktivitet

Vårt ønske er at Klosterøya skal være en attraktiv og klimavennlig destinasjon med mange arbeidsplasser.

Recent Posts

Skriv inn ditt søk og trykk enter