Bratsberg / Nenset Næringspark

Nenset Næringspark

Næringseiendom i Grenlands største og mest ekspansive område for storhandel, lager, lett produksjon og logistikk.

Type of property:Type eiendom:

Handel / kontor / lager / verksted / lettproduksjon

Area:Areal:

6 100

Interessert i å sjekke ut ledige lokaler i Nenset Næringspark eller diskutere andre muligheter?

Kontakt oss – Vi hjelper deg

Contact person

Kontaktperson

Operations manager

Driftsansvarlig

Beliggenhet

Næringseiendommen ligger langs hovedveinettet mellom tvillingbyene Skien og Porsgrunn, koblet på E18 og hovedvei vestover til Telemark og Vestlandet. Flere busslinjer er på utsiden av bygget.

Nenset er en del Grenlandregionens viktigste område for handel og næring. Eiendommen grenser til Kjørbekk og Rødmyr, begge næringsområder i sterk vekst og del av regionens framtidige satsing i areal og transportplan. KRIO er interesseorganisasjonen og pådriver for å utvikle nye arealer, veier, bussruter og sykkelstier i dette området.

Om eiendommen

I Porsgrunnsvegen 188 vil man få lokaler med svært gode eksponeringsmuligheter, til en fornuftig markedsleie. Eiendommen utgjør totalt 6.100 m2 med lokaler over 3 etasjer. Her får man fleksible lokaler som lett kan tilpasses den enkelte leietakers behov.

Leietakere

Flere solide og langsiktige virksomheter er etablert her, bl.a. Olimb, Takstforum og GK.

GK som er både leietaker og samarbeidspartner på energitekniske løsninger, bygde sin egen energitekniske “showcase” i lokalene da de flyttet inn på Nenset. Foto fv. Andre Narud Simonsen, GK, avdelingsleder Byggautomasjon, Jon Yngve Gurholt, driftsleder, Bratsberg og Magnar Blom, distriktssjef i GK Inneklima.

Parkering

Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter.

Bilder fra Porsgrunnsveien 188

Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom
Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom-GK
Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom
Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom
Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom
Nenset-Naeringspark-Bratsberg-Naeringseiendom

The possibilities are many

Here you see several of our business parks with office space, shop and warehouse space.
Need help finding the right local! We help you - Contact us.

Mulighetene er mange

Her ser du flere av våre næringsparker med kontorlokaler, butikk og lagerlokaler.
Trenger du hjelp til å finne riktig lokale! Vi hjelper deg - kontakt oss.

Skriv inn ditt søk og trykk enter