Hollenderiet

Ett av de flotteste kontor og næringsbygg er Hollenderiet på Klosterøya omgitt av elva og parkanlegg med utsikt til sentrum. Bygget fikk Skien Kommunes bevaringspris i 2019.

Type of property:Type eiendom:

Kontor / servering / helse

Area:Areal:

1500 kvm – 3 etasjer

Year of construction:Byggeår:

2018

Interessert i å sjekke ut ledige lokaler i Hollenderiet eller diskutere andre muligheter?

Kontakt oss – Vi hjelper deg

Contact person

Kontaktperson

Operations manager

Driftsansvarlig

Pris for totalrehabilitering

Bratsberg fikk Skien Kommunes bevaringspris for Hollenderiet i 2019. Klosterøyas eldste fabrikkbygg fra 1907 er totalrehabilitert til topp moderne næringbygg. Sammen med fabrikkpipa og portvakta utgjør Hollenderiet et viktig kulturminnemiljø fra Skiens industrihistorie. Bratsbergs rehabilitering av Hollenderiet har sikret en viktig historisk dokumentasjon for 100 års papirproduksjon i Skien. Det er i tillegg en estetisk berikelse for alle som ferdes i område, skriver Skien Kommune i begrunnelsen.

Beliggenhet

Hollenderiet ligger på Uniontorget omgitt av videregående skole, flere kontorbygg og servicetilbud. Her finnes treningssenter, frisør og servering.

Fra Hollenderiet er det kort avstand og trygge gang- og sykkelveier til kjøpesenter og Skien sentrum. Grenlands busslinjer og hovedvei går over Klosterøya, tre minutters gange unna.

Flere boligutbygginger er på gang på Klosterøya. Eiendommen er en del av Skiens sentrumsutvikling rundt vannspeilet, som på sikt vil koble bydelene Klosterøya og Skien sentrum tettere sammen.

Om eiendommen

Hollenderiet er rehabilitert til topp moderne næringsbygg i fornyet industriell atmosfære. Store takhøyder og vindusrekker gir gode lysforhold. Første etasje har spesielle kvaliteter inne og ute med vestvendt solfylt uteplass ved hovedinngangen. I første etasje er det kafé.

Etasjene inneholder åpne kontorlandskap, enkeltkontorer, rom for helsebehandling og trening og møterom.

Hollenderiet, var tidligere en del av Klosterfossen Papirfabrikk, hvor papirmasse ble laget med utstyr kalt «hollender». Hollenderiet er gjenskapt slik bygget var med høye vinduer av stål og buet topp på alle fasader. Teglstein i fasader er bevart, og opprinnelige åpninger i konstruksjonen er gjenbrukt.

Leietakere

Her finnes en miks av virksomheter innenfor It, helse, servering.

Parkering

Parkeringsmuligheter ute- og innendørs, og el-bil ladestasjoner finnes på utsiden og i nærheten.

Bilder fra Hollenderiet

bratsberg-20181024-klosteroya-0012
bratsberg-20190905-klosteroya-0852
bratsberg-20180919-skien-vgs-0205
bratsberg-20190905-klosteroya-0777
Kafe-Hollenderiet-Klosteroya-naeringspark- Bratsberg
bratsberg-20181024-klosteroya-0105
bratsberg-20190125-bg-pure-0076
bratsberg-20190905-klosteroya-0644

The possibilities are many

Here you see several of our business parks with office space, shop and warehouse space.
Need help finding the right local! We help you - Contact us.

Mulighetene er mange

Her ser du flere av våre næringsparker med kontorlokaler, butikk og lagerlokaler.
Trenger du hjelp til å finne riktig lokale! Vi hjelper deg - kontakt oss.

Skriv inn ditt søk og trykk enter